FORUM PRAWNICZE: Numer 3(41)/2017

Ukazał się nowy numer czasopisma „Forum Prawnicze” – http://www.forumprawnicze.eu/wszystkie-numery/2017/59-numer-3-41forum.jpg

IN MEMORIAM

  • Małgorzata Korzycka, Walerian Pańko (8 X 1941 - 7 X 1991)

ARTYKUŁY

  • Małgorzata Korzycka, Walerian Pańko o własności i posiadaniu
  • Jan Rudnicki, Kształtowanie się prawa pracy a specyfika procesów kodyfikacji i dekodyfikacji prawa w Polsce
  • Nikodem Rycko, Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z naruszenia dóbr osobistych. Uwagi de lege ferenda
  • Maciej Fingas, Prywatne nagranie zawierające oświadczenia uczestników procesu karnego. Zarys problematyki
  • Anna Wolny, Fakultatywne zawieszenie postępowania karnego skarbowego na podstawie art. 114a k.k.s.

GLOSA

  • Paweł Dziwiński, Granice prezydenckiego prawa łaski w świetle metody historycznoprawnej. Na marginesie uchwały Sądu Najwyższego I KZP 04/17