Proces Jezusa Chrystusa, lekcja dla wszystkich rozmowa z Ks. prof. Franciszkiem Longchamps de Bérier, „Rzeczpospolita”, 30.03.2017

proces.jpg

W Wielki Piątek ukazał się wywiad z Ks. prof. Franciszkiem Longchamps de Bérier, kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Kultura prawna zmieniła się bardzo. Podobnie arbitralne procesy powszechnie uważa się dziś za wypaczenie. Nie znaczy to, że nie mogą się pojawić i dziś. Rzymskie prawo zachęca, aby strzec się w pilnowaniu zasad, które przyjęło się do własnego porządku prawnego.” Więcej na stronie http://www.rp.pl/Prawo-karne/303309988-Longchamps-de-Berier-proces-Jezusa-Chrystusa-lekcja-dla-wszystkich.html