Prawo rzymskie i Siskiyou County

siskiyou.png

„Prawa rzeczowe do zasobów wodnych uznaje się w literaturze prawnej za jeden z najbardziej rzymskich obszarów common law. Co więcej, struktura tych praw wypracowana w prawie angielskim w istocie potwierdza, że między tradycją common law i civil law istnieje wiele podobieństw.” G. Blicharz, Commons–dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych, Od.Nowa 2017, s. 167.

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest doktryna Public Trust Doctrine, która w prawie amerykańskim opierana jest wprost na Instytucjach Justyniana.

„Doktryna dóbr pożytku publicznego pozwala, niezależnie od tego, czy należą do właściciela publicznego, czy prywatnego, na zachowanie ich dla użytku publicznego – mają być chronione przed zniszczeniem lub wyczerpaniem oraz udostępniane wszystkim obywatelom.” G. Blicharz, Commons…, s. 129.

Ostatnio w Kalifornii w hrabstwie Siskiyou doktryna Public Trust Doctrine zaczyna być stosowana w sposób precedensowy również do zasobów wód podziemnych.

Więcej na:

https://www.sacbee.com/news/state/california/water-and-drought/article218300410.html