Neapol-Rzym: Warsztaty Międzynarodowe „Prawo rzymskie a świat współczesny”

neapol1

fot. Antoni Kowalik

W dniach 1–8 lipca 2018 roku studenci, doktoranci i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego wzięli udział w pierwszych Warsztatach Międzynarodowych „Prawo rzymskie a świat współczesny”.

Warsztaty odbyły się w miejscach ważnych dla historii prawa oraz nauk prawnych. Były koordynowane przez pracowników naukowych Katedry Prawa Rzymskiego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Utriusque Iuris oraz Koło Naukowe Prawa Rzymskiego TBSP UJ z koordynującym wszystko przewodniczącym Patrykiem Walczakiem. Celem Warsztatów było wprowadzenie uczestników w metodologię badań nad prawem rzymskim. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu oraz Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie możliwe było zapoznanie uczestników z zasobami największych bibliotek prawa rzymskiego oraz z warsztatem badawczym romanistów.        

W ramach Warsztatów odbyły się wystąpienia naukowe, podczas których uczestnicy prezentowali referaty dotyczące prawa rzymskiego i jego wpływu na prawo współczesne.

W seminarium wzięły udział dwie laureatki tegorocznego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” Stefania Yerka (UG) i Agnieszka Szczerba (UJ).

Dziękujemy za uczestnictwo w pierwszych Warsztatach i zapraszamy zainteresowanych na kolejną taką wyprawę naukową!

Szczegółowa relacja wraz ze zdjęciami znajduje się na stronie Katedry Prawa Rzymskiego UJ – http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/aktualnosci/315-neapol-rzym-nasze-warsztaty-miedzynarodowe-prawo-rzymskie-a-swiat-wspolczesny

neapol2

fot. Grzegorz Blicharz

neapol3

fot. Grzegorz Blicharz