Konkurs dla studentów studiów prawniczych w Polsce ma na celu pogłębienie znajomości prawa rzymskiego i dorobku jurysprudencji rzymskiej, popularyzację wiedzy o prawie rzymskim, jego tradycji oraz historii prawa prywatnego, o nowych kierunkach badawczych w tych dziedzinach.

Pobierz: Program 2016 Konkursu PRAWO RZYMSKIE A SWIAT WSPOLCZESNY.pdf