Konkurs dla studentów studiów prawniczych w Polsce ma na celu pogłębienie znajomości prawa rzymskiego i dorobku jurysprudencji rzymskiej, popularyzację wiedzy o prawie rzymskim, jego tradycji oraz historii prawa prywatnego, o nowych kierunkach badawczych w tych dziedzinach.

Przejdź do: Program Konkursu 2019